Wa Sushi

RewardsMinimumPre-orderDelivery
1 %RM 20 1 HOURRM 5 *

Lunch Boxes

Ebi Katsu Don
Ebi Katsu Don

RM 19.99

Oyakodon
Oyakodon

RM 16.99

Saba Shioyaki Bento
Saba Shioyaki Bento

RM 20.99

Saba Teriyaki Bento
Saba Teriyaki Bento

RM 20.99

Tori Karaage (ala carte)
Tori Karaage (ala carte)

RM 15.99

Tori Karaage Don
Tori Karaage Don

RM 15.99

Tori Katsu Don
Tori Katsu Don

RM 17.99

Tori Teppanyaki Bento
Tori Teppanyaki Bento

RM 19.99

Tori Teriyaki Bento
Tori Teriyaki Bento

RM 19.99