Patola Café ( KDU DAMANSARA )

Restaurant

Kdu Cafeteria Damansara Jaya, Jalan Ss 22/41, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor