TEPPAN YAKI SET: Teppan Salmon

TEPPAN YAKI SET: Teppan Salmon

Meal

RM23.10

halal
TEPPAN YAKI SET: Teppan Salmon