Daging Goreng Kunyit (w egg)

Daging Goreng Kunyit (w egg)

Meal

Daging Goreng Kunyit with rice

RM9.00

pork free
Daging Goreng Kunyit (w egg)