Daging Goreng Kunyit (no egg)

Daging Goreng Kunyit (no egg)

Meal

Daging Goreng Kunyit with rice

RM8.00

pork free
Daging Goreng Kunyit (no egg)