Daging Goreng Kunyit

Daging Goreng Kunyit

Meal

Daging Goreng Kunyit with rice

RM8.00

pork free
Daging Goreng Kunyit
  • Telor Mata

    RM1.00

  • Telor Mata

    RM1.00